Üroloji Kadınlarda Neye Bakar?

Üroloji Kadınlarda Neye Bakar?
İçindekiler

Üroloji kadınlarda neye bakar? Üroloji halk arasında sanki sadece erkelerin bazı hastalıklarıyla ilgilenen bir branş gibi algılanmaktadır. Oysa üroloji kadınlarda görülen bazı hastalıkların tedavisi ile de ilgilenmektedir. Tıpta bölümler (branşlar, uzmanlık alanları), cerrahi bölümler, dahili bölümler ve temel bölümler olmak üzere üçe ayrılır. Üroloji cerrahi bölümler arasında yer alan bir branştır.

Üroloji Nedir?

Üroloji, üriner sistemin hastalıklarıyla ilgilenir. üriner sistem dendiğinde, böbrekler, böbreklerden idrar kesesine idrarın taşınmasını sağlayan ve üreter adı verilen idrar kanallarının, idrar kesesinin (mesane) ve mesanedeki idrarın dışarıya atılmasını dış idrar kanalının (üretra) hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Yukarıda bahsettiğim bu organlar her iki cinste, erişkin ve çocukta ortak olan organlardır. Bu yüzden ürolojinin hastaları arasında erkekler, kadınlar ve çocuklar da bulunmaktadır.

Üroloji Kadınlarda Neye Bakar?

Üroloji kadınlarda neye bakar? Ürolojinin ilgi alanına giren ve kadınlarda da görülen rahatsızlıklar şunlardır;

Kronik Pelvik Ağrı

Mesane yani idrar torbası, karnın alt kısmında yer alır. Bu bölgeye pelvis bölgesi denir. pelvis bölgesi, göbek altında ve leğen kemiklerinin arasındaki boşluktur. Kronik pelvik ağrı, bu bölgede devamlı veya aralıklı, 6 aydan daha uzun süren ağrı olarak tarif edilir. Pelvik ağırının nedenleri arasında interstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu), böbrek ya da üreter taşları bulunmaktadır.

Mesane Sarkması (Sistosel)

Mesaneyi asan bağların ve  destekleyen dokuların gevşemesi ve zayıflaması sonucu, mesanenin vajina içine doğru sarkmasına mesane sarkması ya da sistosel adı verilir. Sitoselin nedenleri arasında yapılan zor doğumlar, aşırı kilolu olmak, hormonal nedenler, sürekli ağır yük kaldırmak, kabızlık, uzun süren öksürükler bulunmaktadır.

Üretral Sendrom

Nedeni tam olarak belli değildir. Hormonal düzensizlikler, ışın tedavisi, bazı ilaçlar, kemoterapi, alınan bazı gıdalar, sperm öldüren jeller ya da kondom kullanımı, banyo ve tuvalet temizleyici maddelerin içinde bulanan tuzlar, parfüm, üretranın yaralanması, tuvalet sonrası temizlik için ıslak mendil kullanılması üretral sendroma yol açabilir.

İşeme Disfonksiyonu

İşemenin normal olmaması anlamına gelir. Normalde işeme sırasında herhangi bir rahatsızlık duyulmazken, bu kişilerde işeme sırasında mesanenin boşaltılmasında zorluk çekme, idrarın kesilmesi, idrar akımında zayıflama, aniden idrara çıkma isteği, sık idrar yapma ihtiyacı gibi şikayetler görülür. Nedeni, pelvis tabanını oluşturan kasların anormal bir kasılmasıdır.

İnterstisyel Sistit

İntersitisyel sistit ya da ağrılı mesane sendromu, kısaca enfeksiyona bağlı olmayan sistit olarak tarif edilebilir. Bu hastalarda sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve mesane bölgesinde ağırlık hissi gibi belirtiler görülür.

Fistül

Fistül, üriner sitem ile başka bir sistem arasında, normalde olmaması gereken bir bağlantıdır. En sık görülen türü, mesane ile vajina arasında görülen vezikovajinal fistüldür.

Aşırı Aktif Mesane

Mesane, kaslardan oluşan torba şeklinde bir organdır. Bu yüzden idrar kesesi ya da torbası da denir. Aşırı aktif mesane, mesane kasalarının istemsiz bir şekilde kasılması durumudur. Mesanenin idrar ile dolumu sırasında, kendiliğinden ya da bazı tetikleyici nedenlerden dolayı mesanede kasılma oluşur.

İdrar Kaçırma 

İdrar kaçırma, kişinin idrarını kontrol edememesi ve istemeden idrarını tutamaması durumudur. İdrar kaçırma, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar yollarındaki enfeksiyon kadınlarda daha sık görülür.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru