Testis Tümörü Tedavisi Nasıldır?

Testis Tümörü Tedavisi
İçindekiler

Testis tümörü tedavisi, kanserin evresine, yayıldığı bölgeye ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Testis kanserinin tedavisi, testisin çıkarılmasıyla başlar. Erken evre testis kanserinde, genellikle sadece bu işlem yeterlidir. İleri evre testis kanserinde ise kemoterapi veya radyoterapi, cerrahiye ek olarak uygulanabilir.

Testis kanseri tedavisinin amacı, kanseri tamamen ortadan kaldırmaktır. Erken evrelerde tespit edilen testis kanserinin iyileşme oranı %95’in üzerindedir. İleri evre testis kanserinde ise iyileşme oranı, kanserin evresine ve yayıldığı bölgelere göre değişir.

Testis kanseri tedavisinden sonra hastalar, belirli aralıklarla takip edilir. Takiplerde, kanserin tekrarlayıp tekrarlamadığı kontrol edilir. Testis kanseri tedavisi, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Kemoterapi ve radyoterapi, hastalarda yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler, tedavinin bitiminden sonra genellikle azalır.

Testis kanseri tedavisi gören hastaların, doktorlarının tavsiyelerine uymaları ve düzenli olarak takip olmaları önemlidir. Bu sayede, kanserin tekrarlaması riski azaltılabilir ve hastaların yaşam kalitesi korunabilir.

Testis Tümörü Tedavisi

Testis kanseri, çoğunlukla testiste sperm hücrelerinin üretildiği hücrelerden (germ hücreleri) kaynaklanır. Bunlara germ hücreli tümör denir. Germ hücreli tümörler, kendi aralarında seminom ve nonseminom olmak üzere iki gruba ayrılır. Tedavi, testis kanserinin türüne evresine göre değişir.

Testis kanseri tedavisi testisin çıkarılması ile başlar. İlk yapılması gereken hastayı kanserli testisten acilen kurtarmaktır. Testis kanseri şüphesinde testis çıkarılır ve inceleme için patoloji labratuvarına gönderilir. Bu işleme radikal orşiektomi denir.  Radikal oşiektomi sonrası hastalığın evrelemesi yapılır.  Gelen patoloji sonucu ve hastalığın evresine göre tedavi planlanır.

 • Eğer hastalık sadece testislerde sınırlı ise (birinci evre) izlem ya da radyoterapi uygulanır.
 • Hastalık karın içindeki lenf bezlerine yayıldıysa ( ikinci evre) kısa süreli kemoterapi uygulanır.
 • Hastalık uzak bölgelerdeki lenf bezlerine, akciğere veya akciğer dışı organlara yayılmışsa (üçüncü evre) uzun süreli kemoterapi uygulanır.
 • Eğer tedavilere cevap yoksa veya kanser küçülmesine rağmen tekrar büyürse RPLND (Retro Peritoneal Lenf Nodu Diseksiyonu) ameliyatı uygulanır.

Seminom Testis Tümörü Tedavi

 • Kanser testise sınırlı, 4 cm den küçük ve patoloji raporunda rete testis invazyonu yok yazıyorsa hiçbir şey yapılmayıp izlem yapılır. Kanserin büyüklüğü 4 cm üzerinde veya patoloji raporunda “rete testis invazyonu var” yazıyorsa ek tedavi olarak 1 kür kemoterapi (karboplatin) uygulanır.
 • Kanser karındaki lenf bezlerine yayılmışsa, radyoterapi veya 3 kür kemoterapi uygulanır.
 • Kanser akciğere yayıldıysa 3 kür kemoterapi uygulanır.
 • Kanser akciğer dışındaki organlara yayılmışsa 4 kür kemoterapi uygulanır.

Non Seminom Testis Tümörünün Tedavi

 • Kanser testise sınırlı ve patoloji raporunda “vasküler invazyonu yok” yazıyorsa izlem uygulanır.
 • Kanser testise sınırlı ve patoloji raporunda “vasküler invazyonu var” yazıyorsa 1 kür kemoterapi uygulanır.
 • Kanser karındaki lenf bezlerine yayılmışsa 3 kür kemoterapi uygulanır.
 • Kanser akciğer metastazı yapmış ve tümör markerleri çok yüksek değilse 3 kür, çok yüksekse 4 kür kemoterapi uygulanır.
 • Akciğer dışındaki organlara metastaz yapmışsa 4 kür kemoterapi uygulanır.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru