Testis Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Testis Kanserinin Evreleri
İçindekiler

Testis kanserinin evreleri nelerdir? Kaç evresi vardır? Bunu bilmek hastalığın tedavisi için çok önemlidir. Çünkü uygulanacak tedavide testis kanserinin evreleri bilinmeli ve ona göre tedavi seçilmelidir. Testis kanseri tanısı konulduktan sonra yapılması gereken ilk iş, hastalığın evrelemesinin yapılmasıdır. Evreleme, hastalığın vücutta yayılımının tespit edilmesi anlamına gelir.

Testis Kanserinin Evreleri Nasıl Anlaşılır?

Testis kanseri şüphesinde, testis ameliyat ile çıkartılır. Bu işleme radikal orşiektomi denir. Bu ameliyat kasık bölgesinden yapılan bir kesiden gerçekleştirilir. Alınan testis inceleme için patoloji labroratuvarına gönderilir. Eğer testis kanseri tespit edilirse, hastalığın evrelemesi için bazı tetkiklerin yapılması gerekir. Bu tetkikler şunlardır;

  • Akciğer Grafisi: Hastalığın akciğerlere yayılıp yayılmadığını anlamak için yapılır. X-ışınları kullanılarak yapılan bir tetkiktir.
  • Bilgisayarlı Tomografi :  Özellikle hastalığın karın içindeki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığını anlamada kullanılır. Eğer akciğer filminde şüpheli bir bulgu varsa, akciğerlerinde tomografisi çekilir.
  • Karın İçindeki Lenf Bezlerinin Çıkarılması:  Bu işleme retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu adı verilir. Testislerden gelen lenf sıvısı, karın içerisinde ana toplar damar (vena kava inferior) ve ana atar damar (aort) damarlarının etrafında bulunan lenf bezlerine dökülür. Bu yüzden testis kanseri ilk önce bu lenf bezlerine yayılır.  Buradaki lenf bezlerinin tutulup tutulmadığı, bilgisayarlı tomografi ile anlaşılabilir. Ancak en iyi şekilde, bu lenf bezlerinin ameliyat ile çıkartılması ve patoloji laboratuvarında kanser hücrelerinin olup olmadığının incelenmesiyle anlaşılır. Bu işlem aynı zamanda, bazı testis kanserlerinde (seminom dışı olan kanserlerde) tedavi edici etkiye de sahiptir. Seminom türü testis kanserlerinde, buradaki lenf bezlerinin tedavisi için lenf bezlerinin çıkarılması gerekmez, sadece radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanır.
  • Serum Tümör Belirteçleri: Bunlar alfa fetoprotein (AFP), beta-human chorionic gonadotropin (beta-HCG) ve laktat dehidrojenaz (LDH) adı verilen belirteçlerdir. Bu belirteçler kanser dokusu tarafından üretilen ve kana karışan maddelerdir. Testis kanseri şüphesinde tanıya yardımcı olması açısından ameliyattan önce bunların kan değerlerine bakılır. Testis çıkarıldıktan bir süre sonra bu belirteçlerin tekrar kandaki miktarları ölçülür. Eğer tümör belirteçlerinin miktarları normale düşmediyse, vücutta başka bir yerde ya da yerlerde kanser olabileceği anlamına gelir. Ayrıca uygulanan tedavilerin takibinde, hastalığın tekrar edip etmediğinin (nüks) değerlendirilmesinde, bu tümör belirteçlerinin miktarına bakılır.

Testis Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Testis kanserinin üç evresi bulunmaktadır. Bunlar;

Testis Kanseri Evre 0

Bu evrede kanser hücreleri, sadece normalde sperm hücrelerinin bulunduğu seminifer tubulus adı verilen ince kanalcıkların içinde bulunur. Bu hücreler bu kanalcıkların içerisinden çıkıp diğer testis dokusuna geçmemiştir. Aslında  “prekanseröz”  yani kanserden bir önceki aşamadır. Evre 0 testis kanseri, “Karsinoma İn Situ” olarak da tanımlanmaktadır. Bu evrede tümör belirteçleri normal seviyededir.

Testis Kanseri Evre I

Evre I kendi arasında Evre IA, Evre IB ve Evre IS olmak üzere 3 alt gruba ayrılır. Bu evreleme  radikal  orşiektomi ameliyatı sonrasında yapılabilir.

Evre IA Testis Kanseri

Bu evrede kanser, testis ya da testis ile beraber epididim içinde bulunmaktadır. Testis içindeki kan ve lenf damarlarını tutmamıştır. Bazen testisi saran içteki zarı da tutmuş olabilir. Serumdaki tümör belirteçleri normal seviyededir.

Evre IB Testis Kanseri

Kanser testis ve epididim içinde sınırlıdır. Ancak kanser;

  • Testis içinde kan damarlarını ve/veya lenf damarlarını tutmuştur. Buna vasküler ve/veya lenfatik invazyon pozitif adı verilir. Ya da;
  • Kanser testisi saran tunika albuginea denilen dış zarı tutmuştur. Ya da;
  • Tümör belirteçlerinden biri veya birkaçı orta derecede ya da oldukça fazla yüksektir.

Evre IS Testis Kanseri

Kanser testisin herhangi bir yerinde olabilir. Kanser testis içinde olabilir, spermatik kordonu ya da testis torbasının duvarını tutmuş olabilir. Bu evrede tüm tümör belirteçleri hafif derecede yüksektir ya da bir ya da daha fazla tümör belirteci, orta derecede ya da çok yüksek miktardadır.

Testis Kanseri Evre II

Evre II testis kanseri kendi içinde Evre IIA, Evre IIB ve Evre IIC olmak üzere üç alt gruba ayrılır.

Evre IIA Testis Kanseri

Testis kanseri, testis içinde sınırlıdır. Epididim, spermatik kordon, testis torbasını da tutmuş olabilir. Bu evrede testis kanseri karın içindeki lenf bezlerine yayılmıştır. 2 cm. boyutunu aşmayan 5 ya da daha az lenf bezi vardır. Tüm tümör belirteçleri normal ya da hafif yüksek seviyededir.

Evre IIB Testis Kanseri

Testis kanseri, testis içinde sınırlıdır. Epididim, spermatik kordon, testis torbasını da tutmuş olabilir. Hastalık, karın içindeki lenf bezlerine yayılmıştır. 2 cm boyutunu aşan, ancak 5 cm. boyutunu aşmayan 5 ya da daha az lenf bezi büyümesi vardır. Tüm tümör belirteçleri normaldir ya da hafif yüksek seviyededir.

Evre IIC Testis Kanseri

Testis kanseri, testis içinde sınırlıdır. Epididim, spermatik kordon, testis torbasını da tutmuş olabilir. Hastalık, karın içindeki lenf bezlerini tutmuştur. Tutulan lenf bezlerinin büyüklüğü 5 cm boyutunu aşmıştır. Tüm tümör belirteçleri normal ya da hafif yüksek seviyededir.

Testis Kanseri Evre III

Evre III testis kanseri, kendi içinde Evre IIIA, Evre IIIB ve Evre IIIC olarak üç alt gruba ayrılır.

Evre IIIA Testis Kanseri

Testis kanseri, testis içinde sınırlıdır. Epididim, spermatik kordon, testis torbasını da tutmuş olabilir.  Hastalık, karın içinde bir ya da birden fazla lenf bezine yayılmış olabilir. Bölgesel olmayan lenf bezlerine ya da akciğere kanser yayılımı vardır. Tüm tümör belirteçleri ya da hafif yüksektir. 

Evre IIIB Testis Kanseri

Testis kanseri, testis içinde sınırlıdır. Epididim, spermatik kordon, testis torbasını da tutmuş olabilir.  Hastalık, karın içinde bir ya da birden fazla lenf bezine yayılmış olabilir. Lenf bezlerine ya da lenf bezlerinin ötesine ya da akciğere kanser yayılımı vardır. Tüm tümör belirteçleri normal ya da hafif yüksektir. 

Evre IIIC Testis Kanseri

Testis kanseri, testis içinde sınırlıdır. Epididim, spermatik kordon, testis torbasını da tutmuş olabilir.  Hastalık, karın içinde bir ya da birden fazla lenf bezine yayılmış olabilir. Lenf bezlerine ya da lenf bezlerinin ötesine ya da akciğere kanser yayılımı vardır. Tüm tümör belirteçleri çok yüksek seviyededir.  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru