Evre 1 Testis Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Evre 1 Testis Kanseri Tedavisi
İçindekiler

Evre 1 testis kanseri tedavisi, kanserin tipine göre değişir. Testis kanseri daha çok 20-35 yaş arası erkeklerde görülür. Testis kanserlerinin çoğu germ hücrelerinden (testis kanalcıklarının içerisinde bulunan ve sperm hücrelerinin meydana geldiği ana hücreler) köken alır. Bunlara germ hücreli testis kanseri adı verilir. Bunlar da seminom ve seminom dışı (non-seminom) olmak üzere iki türlüdür. Testis kanseri tedavisi, kanserin türüne ve evresine göre değişir. Evre 1 testis kanseri tedavisi, kanserin seminom ya da non seminom oluşuna göre farklılık gösterir.

Evre 1 Testis Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Evre 1 testis kanseri, kanserin sadece testis içinde olduğu, testis dışına çıkmadığı anlamına gelir. Bu evredeki testis kanseri, seminomlarda ve non-seminomlarda farklıdır.

Evre 1 Seminom Tedavisi

Testis çıkarıldıktan sonra patolojik inceleme sonucu seminom olarak gelen hastalarda ek tedavi olarak ne yapılmalı? Seminom türü testis kanserlerinde, ek tedaviye ihtiyaç olup olmadığına karar verilirken, testisteki kanserin büyüklüğüne ve testisin rete testis denilen bölgesine yayılım olup olmadığına bakılır. Testis içindeki kanserin boyutu 4 cm den büyükse ve/veya rete testis tutulumu varsa, kanser riskli (tekrar, nüks etme olasılığı olan) olarak kabul edilir. Eğer böyle bir risk faktörü yoksa, evre 1 seminomlarda ameliyat (testisin çıkarılması) sonrası herhangi bir ek tedaviye gerek yoktur. Bu hastalar takip edilir. Bu hastalar belli aralarla kontrollere çağrılır, muayene edilir ve bazı kan tahlilleri ve filmler istenir. Ancak bu iki risk faktöründen biri ya da her ikisi de varsa o zaman ışın tedavisi (radyoterapi) ya da kemoterapi önerilir. Işın tedavisi karın içindeki lenf bezlerine  (retroperitoneal lenf bezleri) ve kanserli testisin olduğu taraftaki kasık bölgesindeki (iliak) lenf bezlerine uygulanır. Kemoterapide ise karboplatin tedavisi uygulanır. Özetle, çıkarılan testisin incelenmesi neticesinde kanser türü olarak seminom geldiyse; risk faktörü yoksa takip, varsa radyoterapi ya da kemoterapi uygulanır.

Evre 1 Non-Seminom Tedavisi

Non-seminom testis kanseri dendiğinde, seminom olmayan testis kanserleri anlaşılır. Bunlar embriyonal karsinom, teratom, koriyokarsinom ve mikst hücreli (bunların karışımı) tümörlerdir. Bu kanserler için ise risk faktörleri şunlardır; kanserin kan damarlarını ya da lenf damarlarını tutması, proliferasyon oranını  %70’in üzerinde olması, embriyonal kanser oranının %50’nin üzerinde olması ve Yolksalk komponentinin bulunmamasıdır. Eğer bunlardan biri ya da bir kaçı varsa, kanser riskli grupta yer alır.

Eğer hasta bu risk faktörlerinden birini taşımıyorsa takip edilir. Yani belirli aralıklarla kontrole çağrılır, muayene edilir, bazı filmler çekilir ve tümör belirteçlerinin kandaki düzeylerine bakılır. Bu risk faktörlerinden birini ya da bir kaçını taşıyorsa bazı merkezler retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu ameliyatı (karın arka boşluğundaki lenf bezlerinin çıkarılması), bazı merkezler ise 2 kür kemoterapi (BEP adı verilen kemoterapi) önermektedir.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru